Lang Thai Lang Eng
เตรียมพบกับ เว็บไซต์ "พงศ์โชตนาการยาง" ในรูปแบบใหม่ เร็วๆนี้...
เกี่ยวกับเรา

เป้าหมาย (Mission)

คัดเลือกคุณภาพสินค้าและการบริการ

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเหนือความคาดหมาย

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

-         คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดี แตกต่างอย่างเหนือชั้นจากคู่แข่ง

-         พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

-         ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์เทคโนโลยี ของการทำงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

-         เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับบุคคลากร และทะนุบำรุงช่วยเหลือสังคม

 

คติพจน์(SLOGAN)

 

"ราคาที่ไหนก็เหมือนกัน

แต่เรื่องคุณภาพต้องที่พงศ์โชตนาการยางเท่านั้น"

 

 

ประวัติความเป็นมาของ บริษัทพงศ์โชตนาการยาง

                ก่อนที่จะมาเป็น “พงศ์โชตนาการยาง” ในปัจจุบันนี้ กิจการเริ่มแรกของเราคือ โรงงานหล่อยางภายหลังเลิกกิจการเปิดร้านจำหน่ายยางรถยนต์เพราะเห็นว่า กิจการน่าจะมีการขยายตัวสูง เราเริ่มจำหน่ายยางรถยนต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยผู้ดำเนินกิจการคนแรกคือ คุณพ่อ ต่อมาปี 2518 เราเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย ยางรถยนต์ยี่ห้อมิชลิน โดยคุณเทพกิต ตันสว่างกุล(พี่ชาย)  เป็นผู้ดำเนินกิจการแทน ส่วนคุณพ่อแยกไปทำธุรกิจส่วนตัว

ในปี พ.ศ. 2537  ได้เปลี่ยนผู้บริหาร โดยคุณทวิภู ตันสว่างดำรงกุล เข้ามาปรับปรุงขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  โดยได้จัดองค์กรเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายช่างเทคนิค, ฝ่ายบัญชี/การเงิน, ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายบุคคล และฝ่ายสารสนเทศ รวมทั้งได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถอยู่อย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินผลการทำงานของพนักงานเพื่อให้ได้มาตรฐานของศูนย์บริการ และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการสม่ำเสมอ

             ปัจจุบันบริษัทได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น 2 สาขา คือ บริษัท พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดดำเนินกิจการวันที่ 15 มกราคม 2550 ตั้งอยู่ที่ 82 หมู่ 1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ก่อนถึงแม็คโครเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ติดปั๊มบางจาก)    และ บริษัท พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ์ จำกัด เปิดดำเนินกิจการวันที่ 4 กรกฎาคม  2556   ตั้งอยู่ที่ 281 หมู่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 (1 ก.ม ก่อนถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

   

อัพเดพ 5/11/56