Lang Thai Lang Eng
เตรียมพบกับ เว็บไซต์ "พงศ์โชตนาการยาง" ในรูปแบบใหม่ เร็วๆนี้...
ความรู้เรื่องล้อแม็กซ์

Share |
วันที่อัพเดท 2013-12-26 16:02:03

 

 

 เรามาดูเรื่องการคำนวนหา OD กันครับ ว่า เราจะคำนวนหาเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อแม็ก + ยาง กันอย่างไร

 

การหาขนาดเส้นผ่าสูนย์กลางล้อกับยางรวมกัน (OD)

SW (Section Width)  = ความกว้างของหน้ายาง
SH  (Sidewall Height) = ความสูงของแก้มยาง
RD  (Rim Diameter)    = ขนาดเส้นผ่านศูนกลางล้อ
OD  (Overall Diameter) = ขนาดเส้นผ่าสูนย์กลางล้อกับยางรวมกัน

วิธีการคำนวน

[SW x SH] / 100 = A
[ A x 2 ] / 25.4 = B
B + RD = OD

ตัวอย่าง

ขนาดยาง
215/45/17

SW = 215
SH = 45
RD = 17

[215 x 45] / 100 = 96.75
[ 96.75 x 2 ] / 25.4 = 7.61
7.61 + 17 = 24.61" 

เปลี่ยนหน่วย (in) เป็น (cm)

OD" x 2.54 = OD cm
24.61" x 2.54 = 62.50 cm

ยางขนาด 215/45/17 มีเส้นผ่านศูนย์กลางล้อและยาง 62.50 เซ็นติเมตรครับ

ด้านล่างเป็นขนาดยางต่าง ๆ กัน ที่ผมลองคำนวนมาให้ เอาไว้คำนวนขนาดยางเผื่อใครที่เปลี่ยนขนาดล้อ ว่าล้อใหญ่กว่าเดิมเท่าไหร่ เล็กกว่าเดิมเท่าไหร่ จะได้ไม่ติดซุ้ม หรือไมล์ไม่เพี้ยนไปจากเดิมมากนัก

ขนาดยาง

แม็ก 15"

195/50/15   22.67"   57.58 cm
195/55/15   23.44"   59.53cm

แม็ก 16"
195/55/16   24.44"   62.07 cm
205/45/16   23.26"   59.08 cm
205/50/16   24.07"   61.13 cm
205/55/16   24.87"   63.16 cm
215/45/16   23.61"   59.96 cm
215/50/16   24.46"   62.12 cm
215/55/16   25.31"   64.28 cm

แม็ก 17"
205/40/17   23.45"   59.56 cm
205/45/17   24.26"   61.62 cm
205/50/17   25.07"   63.67 cm
215/40/17   23.77"   60.37 cm
215/45/17   24.61"   62.50 cm
215/50/17   25.46"   64.66 cm
225/40/17   24.08"   61.16 cm
225/45/17   24.97"   63.42 cm
235/40/17   24.40"   61.97 cm
235/45/17   25.36"   64.41 cm

แม็ก 18"      
215/35/18   23.92"   60.75 cm
215/40/18   24.77"   62.91 cm      
225/35/18   24.29"   61.69 cm