Lang Thai Lang Eng
เตรียมพบกับ เว็บไซต์ "พงศ์โชตนาการยาง" ในรูปแบบใหม่ เร็วๆนี้...
ข้อแนะนำการซื้อยางใหม่

Share |
วันที่อัพเดท 2011-08-27 09:46:17

 

ควรเปลี่ยนยางเมื่อไหร่!!

 

เมื่อยางของคุณสึก

                                 

The Michelin Man                             สะพานยาง

ตรงบริเวณรูป Michelin Man ที่ปรากฎอยู่บนไหล่ยางมิชลินทุกเส้นนั้น เป็นจุดที่คุณสามารถสังเกตุเห็นสะพานยาง ซึ่งอยู่ในร่องดอกยาง สะพานยางเป็นสันยางเล็กๆ ที่ถูกยกขึ้นมาจากฐานของร่องดอกยาง

ถ้าดอกยางสึกถึงสะพานยาง (เหลือความลึกดอกยางประมาณ 1.6 มม) ให้คุณเปลี่ยนยางเส้นใหม่โดยทันที หากคุณยังคงใช้ยางเส้นดังกล่าวต่อไป อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะการขับขี่รถยนต์บนพื้นถนนที่เปียกลื่น จะทำให้รถยนต์เสียการทรงตัวบนท้องถนน

มิชลินขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับยางและเคล็ดลับในการประหยัดของมิชลินอย่างเคร่งครัด เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์

 

เมื่อยางของคุณได้รับความเสียหาย

       

                    รอยรั่ว                                                รอยบวม

เมื่อยางรถยนต์ของคุณได้รับความเสียหายจากการกระแทกกับวัตถุที่มีพื้นผิวแข็งบนท้องถนน เช่น ขอบถนน หลุมบ่อ หรือถูกตะปูตำ ให้ท่านนำยางเส้นนั้นไปให้ผู้แทนจำหน่ายยางของมิชลิน หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ ทำการตรวจสอบดูว่ายางเส้นนั้นสามารถที่จะซ่อมแซมได้หรือไม่ หรือจะต้องเปลี่ยนยางเส้นใหม่

*หมายเหตุ*

การตรวจสอบสภาพยางจะต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางอาจไม่สามารถมองเห็นประจักษ์ได้จากภายนอกในขณะที่ยางประกอบอยู่กับกระทะล้อรถยนต์ 

ยางที่ได้รับความเสียหายจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่สามารถซ่อมแซมได้

1. การถูกบาดตำบริเวณแก้มยาง
2. เส้นลวดบริเวณขอบยางแทงทะลุออกมาด้านนอก หรือบิดเบี้ยวเสียรูป
3. เนื้อยางหรือเส้นใยโครงสร้างยางแยกตัวออกจากกัน
4. เกิดรอยยับ/พับที่เนื้อยางหรือเส้นใยโครงสร้างยาง
5. ยางได้รับความเสียหายจากสารไฮโดรคาร์บอน หรือจากการกัดกร่อนของสารเคมีหรือสารอื่นใด
6. เนื้อยางภายในท้องยางได้รับการเสียดสีหรือสึกหรอ เนื่องจากการใช้ความดันลมยางที่อ่อนเกินไปหรือไม่ถูกต้อง

 

เมื่อยางเสื่อมสภาพ

ตัวอย่างยางที่เสื่อมสภาพ

เราไม่สามารถประมาณการอายุการใช้งานของยางแต่ละเส้นได้ เนื่องจากอายุการใช้งานของยางขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน มิชลินขอแนะนำให้คุณหมั่นตรวจสอบสภาพภายนอกของยาง รวมถึงการสูญเสียหรือรั่วซึมของลมยาง และสิ่งผิดปกติต่างๆ เช่น การสั่นสะเทือนของยาง ยางมีเสียงดัง ยางดึงซ้าย-ขวา เป็นต้น อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าถึงเวลาที่ท่านจะต้องเปลี่ยนยางใหม่แล้ว

นอกจากนี้ มิชลินขอแนะนำให้คุณจัดให้ช่างผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบสภาพยางรถยนต์ทุกเส้นของคุณอย่างสม่ำเสมอ (รวมถึงยางอะไหล่ ยางรถลาก และยางรถพ่วงด้วย) เพื่อประเมินผลว่ายางรถยนต์ของคุณมีความเหมาะสมที่จะใช้งานต่อไปหรือไม่

หากคุณได้ใช้ยางดังกล่าวมากว่า 5 ปีนับจากวันผลิตแล้ว คุณควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบสภาพยางดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และในกรณีที่ต้องเปลี่ยนยางใหม่ ให้คุณปฏิบัติตามหนังสือคู่มือประจำรถจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนชิ้นส่วนของรถยนต์อย่างเคร่งครัด

และในกรณีที่คุณได้ใช้ยางดังกล่าวมากว่า 10 ปีนับจากวันผลิตแล้ว คุณจะต้องเปลี่ยนยางใหม่ในทันที แม้จะปรากฏว่ายางดังกล่าวยังคงมีสภาพดีและไม่สึกถึงสัญลักษณ์บอกระดับความลึกของร่องดอกยางก็ตาม

 

ที่มา มิชลินประเทศไทย